berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Tájékoztatás!

2022.08.09.

Tisztelt Lakosság, Berente Község Önkormányzata a Berente településen lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező

Tájékoztatás!

általános iskolai, közép- vagy szakiskola, valamint felső oktatási intézményben nappali tagozaton tanuló diákok illetve hallgatók részére egyszeri 30.000,- forint összegben tanévkezdési támogatást biztosít.

A tanévkezdési támogatás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a Berentei Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, vagy az erre a célra kihelyezett hivatali postaládába is bedobható a hét bármelyik napján.

A formanyomtatvány átvehető személyesen 2022. augusztus 8. napjától a hivatalban ügyfélfogadási időben vagy letölthető a www.berente.hu honlapról.

A tanévkezdési támogatás iránti kérelem évente egy alkalommal, tárgyév október 31. napjáig nyújtható be.

A támogatásra az a személy jogosult, aki rendelkezik nappali tagozaton tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal és azt iskolalátogatási igazolással vagy hallgatói jogviszony igazolással igazolni tudja.

A tanévkezdési támogatás gyermekenként csak egy szülő (törvényes képviselő) részére állapítható meg. A nagykorú kérelmező saját jogán jogosult a támogatás igénybevételére.

Ügyfélfogadás:
Kedd: 800-1200
Szerda: 800-1600
Csütörtök: 1200-1600

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy mindenkinek kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése a Polgármesteri Hivatal egész területén!

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét!

Nyeste József
polgármester


forrás: