berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Tájékoztatás hulladékszállítási szolgáltatásban bekövetkező változásokról

2014.11.11.

Társaságunk a Sajó - Bódva Völgye Önkormányzati Társulással kötött Közszolgáltatási Szerződés alapján szolgáltat.

Tájékoztatás hulladékszállítási szolgáltatásban bekövetkező változásokról

A szerződésben meghatározott ürítési mennyiség családi házas övezetben heti egyszeri alkalommal 60 ill. 120 liter, a társasházas övezetben heti kétszeri alkalom a kihelyezett edényzetnek megfelelően. Az ezen felüli mennyiség nem a kötelező közszolgáltatás része, a többlethulladékért külön díjat kell fizetni.
A keletkezett többlet, a számlázási mennyiség feletti hulladék elszállítása csak a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. által erre a célra rendelkezésre álló zsák megvásárlása esetén történhet. A ZV Nonprofit Kft. felirattal ellátott zsákot a telephelyen ( 3720 Sajókaza, külterület 082/15) vagy a hulladékgyűjtő járművek vezetőinél lehet megvásárolni.
Kérjük a kihelyezett hulladékmennyiségeknél figyeljenek oda, hogy 60 ill. 120 literen felüli hulladék mennyiséget ne, illetve az erre a célra vásárolt zsákba helyezzenek ki, különben a többlethulladék elszállítása nem történik meg. Nem történik meg a hulladék elszállítása bármilyen más edényzetben ( hordó, szatyor, stb.) kihelyezett hulladék esetén sem.
A hulladékot csak szabvány edényben ill. zsákban és csak a közszolgáltatásban szereplő heti mennyiség mértékében (120 l/hét) teljesítjük. A fent említett szabályozást 2014.12.01.-től érvényesítjük.
A 438/2012.(XII.29) kormányrendelet értelmében az edényzet biztosítása nem a közszolgáltató feladata, az edényzet cserét anyagi fedezet hiányában nem tudjuk biztosítani.
A lakosság által települési szilárd hulladék beszállításra létrehozott hulladékudvarok heti két alkalommal fogadnak hulladékot, melynek a Közszolgáltatási szerződében meghatározott ingyenesen elhelyezhető mennyisége negyedévente 250 kg.
Társaságunk célkitűzése a hulladékgazdálkodás színvonalat, közmegelégedésre törekvő ellátása. Ezért kérjük, hogy segítőkézséggel járuljanak hozzá szolgáltatásunk zavartalan ellátásához, környezetünk tisztaságához.
Tisztelettel:
ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft.forrás: