berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Megtartotta alakuló ülését a képviselő-testület

2014.11.11.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései értelmében, a képviselő-testület az alakuló ülését a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását követő tizenöt napon belül tartja meg.

Megtartotta alakuló ülését a képviselő-testület

Ünnepélyes keretek között 2014. október 27.-én 10 órai kezdettel a hivatal tanácskozó termében megtartotta alakuló ülését Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

Az ülés első napirendi pontjaként a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az önkormányzati választás eredményét.

Polgármester: Juhász József
Képviselők lettek (az elnyert szavazatok sorrendjében): Nyeste József, Tóth Tamás, Furák Róbert, Pogány Sándor, Szántó Lajos és Fodorné Szabó Erika

Ezt követően Juhász József polgármester és a testület tagjai letették hivatali esküt.
Az eskütételt követően képviselői kérésre Fortuna János jegyző tájékoztatta a jelenlevőket a választás során előfordult rendkívüli eseményekről, majd megállapította, hogy a választás Berentén törvényesen zajlott le, jogorvoslat nem történt.

A harmadik napirendi pont részeként elfogadásra került az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása, valamint a képviselők tiszteletdíjának mértékéről és természetbeni juttatásairól szóló új önkormányzati rendelet.

Ezt követően az alábbiak szerint megalakultak a testület bizottságai:

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság (PFB)
Elnök: Tóth Tamás
Tagjai: Fodorné Szabó Erika és Szántó Lajos képviselők

Szociális- és Egészségügyi Bizottság (SZEB)
Elnök: Furák Róbert
Tagjai:Fodorné Szabó Erika és Nyeste József képviselők

Közoktatási és Közművelődési Bizottság (KMB)
Elnök: Nyeste József
Tagjai: Furák Róbert és Tóth Tamás képviselők


Az ötödik napirendi pont keretében titkos szavazással megválasztották Pogány Sándort a község alpolgármesterévé.

Ezt követően megállapításra került a polgármester és az alpolgármester illetménye, tiszteletdíja illetve költségtérítésének összege.

A nyolcadik napirendi pont keretében Fortuna János jegyző tájékoztatást adott az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a folyamatban levő ügyekről.

Az utolsó napirendi pont keretében a képviselő-testület elfogadta a Szent Borbála Idős otthon előterjesztését felvonó javítására, majd a továbbiakban jóváhagyta a Település Gondnokság – közfoglalkoztatásra vonatkozó előirányzat átcsoportosítási kérelmét.

Az alakuló ülés jegyzőkönyve a www.berente.hu honlapon az alábbi linken érhető el:
http://www.berente.hu/hu/onk_tulesek1.php?tl_azn=berente&k_ev=2014

Fortuna János jegyzőforrás: BKÖH