berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Megtartotta alakuló ülését a Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete

2014.11.17.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezései értelmében, a nemzetiségi képviselő-testület az alakuló ülését a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők választását követő tizenöt napon belül tartja meg.

Megtartotta alakuló ülését a Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat  képviselő-testülete

2014. október 27.-én 15.00 órai kezdettel a hivatal tanácskozó termében megtartotta alakuló ülését a Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete.

Fortuna János jegyző ismertette a nemzetiségi önkormányzati választás eredményét. Képviselők lettek (az elnyert szavazatok sorrendjében): Orgona László, Haga Jenő, és Váradi Zoltán

Ezt követően az ülés első napirendi pontjaként a testület tagjai letették hivatali esküjüket, valamint átvették megbízóleveleiket.
Az eskütételt követően a második napirendi pontként módosították a BCNÖ Szervezeti és Működési Szabályzatát.
A harmadik napirendi pont részeként a testület tagjai megválasztották az elnököt és az elnök helyettest. A BCNÖ képviselő - testülete egyhangúlag elfogadta Haga Jenőt elnöknek, és Orgona Lászlót elnökhelyettesnek.,
Ezt követően a képviselők tájékoztatást kaptak vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségükről, az utolsó napirendi pont keretében , pedig a BCNÖ képviselői tájékoztatást kaptak az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, és a folyamatban lévő ügyekről.
forrás: