berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Tájékoztatás!

2022.05.10.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy egy lakcímen legfeljebb kettő önálló háztartás részére háztartásonként egyszeri 150.000,- forint vissza nem térítendő informatikai eszközök vásárlásának szociális támogatását állapít meg,

Tájékoztatás!

amennyiben a háztartás tagjainak egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát, azaz az 570.000,- forintot és internet vagy kábel tévé elérhetőséggel/előfizetessél rendelkezik.

Az ehhez szükséges formanyomtatványok a Berentei Közös Önkormányzati Hivatalban vehetők át vagy www.berente.hu oldalról tölthetők le.

A kérelemhez csatolni kell:
- a háztartás tagjainak jövedelem igazolását,
- internet vagy kábel tévé elérhetőséget vagy előfizetést igazoló dokumentumot,
- a kérelmező által 2022. május 01. napját követően vásárolt informatikai eszközök vásárlását igazoló névre szóló szabályszerűen kiállított ÁFÁ-s számla eredeti példányát.

Az informatikai támogatás kizárólag –új kereskedelmi forgalomba megvásárolható- az alábbi eszközök vásárlására fordítható:

- a) notebook
- b) netbook
- c) tablet
- d) asztali számítógép
- e) monitor
- f) egér
- g) billentyűzet
- h) tintasugaras,lézeres nyomtató
- i) szkenner
- j) Smart TV
- k) szoftvereszközök, operációs rendszerek.

Házastársak vagy élettársak esetében ha külön ingatlantulajdonnal rendelkeznek, akkor – választásuk szerint – csak az egyik fél számára állapítható meg az informatikai támogatás.

A felsorolt eszközök közül ugyanazon eszköz vásárlása csak egyszer támogatható.

A támogatás kifizetése utólag, a kérelem és a számlák leadását követően, az elbírálás után a kérelemben megjelölt módon történik.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét!

Nyeste József
polgármester


forrás: