berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Tájékoztatás mezőgazdasági adatfelvételről

2018.11.28.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal a Statek Kft. bevonásával Berente településen kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

Tájékoztatás mezőgazdasági adatfelvételről

A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve: 2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása 2018. Az összeírók 2018. november 26. és 2018. december 15. között keresik fel a mintába került, a webes önkitöltéssel nem élő háztartásokat.

Az összeírási munkát a Statek Kft. által megbízott, ún. igazoló lappal ellátott kérdezőbiztosok végzik. Berente településen a kérdezőbiztos neve: Pocsai Jánosné. A háztartásokat véletlenszerűen, matematikai-statisztikai mintavételi módszerrel választottuk ki.

A válaszadás a kijelölt háztartások számára kötelező, akik részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek, a háztartások mezőgazdasági tevékenységének a gazdasági teljesítményhez való hozzájárulása megismeréséhez.

A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai célra használjuk fel, azokat más szervek, személyek részére nem adjuk ki. További információt kaphatnak a www.ksh.hu oldalon.

Köszönjük együttműködésüket!


forrás: