berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Új szociális rendelet lépett hatályba

2014.12.29.

tájékoztató a 2014. december 14.-től életbe lépett szabályokról Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete 25/2014.(XII.13.) önkormányzati rendeletével új szociális, gyermekvédelmi és első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendeletet fogadott el, mely 2014. december 14.-én lépett hatályba. A rendelet V. fejezeti szerinti támogatási formákra csak a berentei lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Berentén élők jogosultak:

Új szociális rendelet lépett hatályba

A rendelet V. fejezeti szerinti támogatási formákra csak a berentei lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Berentén élők jogosultak:

A rendeletben foglaltak alapján járó Háztartások támogatása kifizetése 2015. január 12.-től ügyfélfogadási időben, az Önkormányzati Hivatalban, a 2015. évi rendszeres havi támogatásokhoz benyújtott kérelem nyomtatvány és mellékletei alapján történik. A pótkifizetések időpontja: a következő három héten, csütörtökönként, szintén ügyfélfogadási időben

A hatályos jogszabályi előírások szerint a 2015. év I. negyedévi támogatás felvétele a 2014. december 31.-ig minden háztartásba eljuttatott formanyomtatványok kitöltése és aláírása, valamint a szükséges mellékletek leadása ellenében lehetséges.

Azok számára, akik az elmúlt évben víz-, csatornadíj illetve áramdíj felhasználásuk a havi támogatás összegét nem érte el, lehetőség van ezen támogatás összegét a szolgáltató részére történő utalás helyett azt lakossági folyószámlájukra utaltatni illetve postai úton történő kifizetést kérni.

***

Egyidejűleg felhívom az érintettek figyelmét a valótlan adatközlés büntetőjogi következményeire, valamint a lakcím bejelentési kötelezettség – törvényi előírásoknak megfelelő - teljesítésére.


Amennyiben a hivatali eljárások során, 2015. február 1. után is tapasztaljuk a segélyezéssel kapcsolatos visszaélést vagy a lakcím bejelentési kötelezettség elmulasztását, úgy az érintettekkel szemben kezdeményezem a büntető illetve szabálysértési eljárás lefolytatását.

Berente, 2014. december 27.

Fortuna János
jegyző


forrás: BKÖH