berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Közérdekű lakossági tájékoztató a 2015. évi háztartások támogatásáról

2014.12.29.

Ezúton is tájékoztatjuk a berentei lakosokat, hogy a képviselő-testület múlt évben módosította a helyi szociális rendeletét és szigorította a (csak az életvitelszerűen Berentén lakók számára megállapított) segélyezési formákat.

Közérdekű lakossági tájékoztató a 2015. évi háztartások támogatásáról

Az új szabályok szerint szigorodtak az életvitelszerűen Berentén élőkre vonatkozó előírások. Minden szociális támogatást igénylő háztartás családfenntartója 2015. január 31.-ig köteles a rendeletben előírt tartalmú kérelemnyomtatványt, jövedelemnyilatkozatot kitölteni és csatolni az előírt dokumentumokat (jövedelemigazolások, lakás alaprajz, stb.).

A kérelemnyomtatványokat minden - szociális támogatásban részesülő - háztartásba eljuttatjuk 2014. december 31.-ig.

A kérelemben leírtakat a hivatal környezettanulmány készítésével köteles ellenőrizni, illetve a NAV adatbázisában és a lakcímnyilvántartásban is ellenőrizheti.

A közösségi együttélés szabályainak érvényesítése érdekében szigorodtak az önkormányzati illetve az önkormányzati eü.-i segély, valamint kamatmentes kölcsön rászorultsági feltételei.

A temetési támogatás összege 80 eFt-ról 100 eFt-ra emelkedett, s a nem berentei elhunyt berentei hozzátartozója részére, testületi hatáskörben rászorultsági alapon adható.

Kedvezően változtak a bérlettámogatásra vonatkozó szabályok, s megszüntetésre került a vissza nem térítendő lakossági beruházási támogatás.

A testület a háztartások támogatását ingyenes internet alapcsomaggal bővíti 2015.-től, melyre vonatkozó árajánlat elbírálás 2015. január hónapban várható.

Felülvizsgálatra került az egyéb természetbeni ellátások köre.

A jogszabályi előírásokkal összhangban pontosításra kerültek a szociális és a kedvezményes szociális ellátás szabályai.

A gyermekvédelmi ellátások a rendelet VI. fejezetébe kerültek, s a nappali tagozatos hallgatók iskolakezdési támogatása módosult. Az eddigi egyszeri 120 eFt támogatás félévenként jár, 60 eFt/félév összegben.

A rendelet VII. fejezete tartalmazza az első lakáshoz jutók támogatására vonatkozó szabályokat.

A rendelet 3. mellékletében szabályozta a testület az új, 2015. január 1.-től hatályos térítési díjakat.

A rendelet teljes szövege a www.berente.hu illetve a www.njt.hu honlapon olvasható illetve betekintésre munkaidőben a hivatalban illetve a könyvtárban is elérhető.


Berente, 2014. december 27.


Fortuna János
jegyzőforrás: BKÖH