berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Lakossági tájékoztatás

2019.12.09.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben ( a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott közfeladat elvégzése érdekében:

Lakossági tájékoztatás

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprőipari szerv a 2020. évi kéményseprőipari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette.

Hivatkozással a BM rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltakra, a lakosság tájékoztatása érdekében a társasházi sormunka elvégzésének tervezett ideje, a B-A-Z megyei társasházi sormunkatervben tekinthető meg, mely az alábbi linken érhető el:
Kattintson ide a PDF letöltéséhez!


A sormunka ütemtervvel, és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ szervezetünk lakossági honlapján: www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon elérhető.

Tisztelettel:

Tóth László tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos
igazgatóhelyettes


forrás: