berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Internet támogatás, változás a TB által támogatott fogászati ellátásban

2015.02.03.

Tájékoztató a 2015. január 1.-től hatályos internet támogatásról illetve a 2015. március 1.-től érvényes TB által finanszírozott fogászati ellátás változásról.

Internet támogatás, változás a TB által támogatott fogászati ellátásban

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete 25/2014.(XII.13.) önkormányzati rendeletével új szociális, gyermekvédelmi és első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendeletet fogadott el, mely 2014. december 14.-én lépett hatályba.

A rendelet szerint a háztartások havi 3000 Ft - illetve a számlával igazolt költség mértékéig - internet előfizetési támogatásra jogosultak, melynek folyósítása az alábbiak szerint történik:

Azon internet előfizetők, akik nem a DUALPLUS Kft-vel kötöttek szerződést, a 2015. január-február és március havi számláik másolatát adhatják le a hivatalban 2015. március 31.-ig, mely alapján a 2015. II. negyedévi háztartások támogatásával együtt kifizetésre kerül az internet támogatás is. Amennyiben az igénylők 2015. március 31.-e után nyújtják be igényüket, úgy részükre a 2015. III. negyedévi háztartások támogatásával együtt kerül kifizetésre az internet támogatás.

A DUÁLPLUS Kft előfizetőinek egy hozzájáruló nyilatkozatot kell aláírniuk, mely alapján hivatalosan megkérjük az internet előfizetés adatait, s ez alapján az előzőek szerint kerül kifizetésre a támogatás.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a közüzemi és háztartások támogatása igényléséhez szükséges kérelemnyomtatványokat mellékleteivel együtt adják le a hivatalban. E mellett a kifizetés feltétele a közüzemi hátralék mentesség igazolása, mely a március havi közüzemi számlák bemutatásával lehetséges.


A testület döntése alapján 2015. március 1.-től megszűnik Dr. Tannouri Nabil fogászati szakorvos támogatása, így ezen időponttól a berenteiek TB által finanszírozott fogászati ellátása a Kazincbarcika 8. számú fogászati körzetben történik.

A fogászat elérhetősége:

Kazincbarcika, Zempléni u. 1. Telefon: (48) 511-579

Rendel: Dr. Magosi István (Adamanti Kft)

hétfő: 12,00-17,00
kedd: 9,00-13,00
szerda: 8,00-13,00
csütörtök: 9,00-16,00
péntek: 12,00-16,00

Berente, 2015. február 3.

Fortuna János jegyző

forrás: BKÖH