berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Tájékoztató a képviselő-testület 2015. január 29.-i üléséről

2015.02.03.

Munkaterv szerint ülést tartott 2015. január 21.-én 9.00 órakor Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete. Az ülésen az alábbi döntések születtek illetve kérdések merültek fel:

Tájékoztató a képviselő-testület 2015. január 29.-i üléséről

NYILVÁNOS ÜLÉS:

1. A testület 14/2015.(I.29.) határozatával elfogadta a Református Egyházközség beszámolóját a 2014. évi támogatás felhasználásáról.

2. A testület 15/2015.(I.29.) határozatával elfogadta a Római Katolikus Egyházközség beszámolóját a 2014. évi támogatás felhasználásáról.

3. A testület, mint az Alacska-Berente Óvoda Társulás egyik fenntartója, 16/2015.(I.29.) határozatával elfogadta az óvoda Társulás 2015. évi költségvetését, mely a berentei székhelyóvoda és az alacskai tagóvoda költségvetését tartalmazza.

4. A testület a PFB javaslatára, a PFB ülésén hozott költségcsökkentő javaslatok átvezetése érdekében elnapolta a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadását.

5. A testület az intézményvezető előterjesztés alapján 17/2015.(I.29.) határozatával elfogadta a Berentei Település Gondnokság 2015. évi munkatervét.
6. A testület a mb. intézményvezető előterjesztés alapján 18/2015.(I.29.) határozatával elfogadta a Berentei Műszaki Ellátó Szervezet 2015. évi munkatervét.

7. A testület meghallgatta és határozathozatal nélkül elfogadta a jegyző tájékoztatását a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

8. A testület 19/2015.(I.29.) határozatával elfogadta 2015. évi munkatervét.

9. A testület 20/2015.(I.29.) határozatával elfogadta az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-a alapján saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét.

10.1. A testület 21/2015.(I.29.) határozatával 2013. március 1.-től módosította az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatások díját.

10.2. A testület 1/2015.(II.3.) önkormányzati rendeletével módosította a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2013.(XII.16.) önkormányzati rendeletét

10.3. A testület 2/2015.(II.3.) önkormányzati rendeletével módosította a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 24/2014.(XII.1.) önkormányzati rendeletét.

10.4. A testület a nyilvános ülés keretében meghallgatta a Berentei Településüzemeltetési Nonprofit Kft ügyvezetői álláshelyére pályázókat.

10.5. A testület 3/2015.(II.3.) önkormányzati rendeletével módosította Berente Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 20/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendeletét

10.6. A testület 22/2015.(I.29.) határozatával elfogadta a Berente község 194/2011.(VIII.25.) kt határozattal elfogadott Településszerkezeti terv módosítását.

10.7. A testület 4/2015.(II.3.) önkormányzati rendeletével módosította Berente község vállalkozásfejlesztési és befektetés - támogató programjáról szóló 27/2014.(XII.13.) önkormányzati rendeletét.

10.8. A testület 23/2015.(I.29.) határozatával elfogadta a „Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázatával kapcsolatos döntések” című előterjesztését

10.9. A testület 24/2015.(I.29.) határozatával elfogadta a legkedvezőbb ajánlatevő, KLIMASOL Kft 2,9 millió forint + ÁFA árajánlatát a Berente 5 hrsz-ú ingatlanon levő, volt bányafőépületek felújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére.

10.10. A testület a PFB javaslatára részben elfogadta a nyolcadikos szülői munkaközösség kérelmét, a farsangi bál támogatására.

10.11. A testület határozathozatal nélkül – az ügyfél kérésére - levette a napirendről Sz.-né H. M. beadványának tárgyalását.

10.12. A testület határozathozatal nélkül támogatta a jóga foglakozások támogatását, melynek fedezetét a PFB által elfogadásra javasolt 2015. évi kv.-i rendelet tervezet tartalmazza.

10.13. A testület az Mötv 46. § (2) bekezdése alapján zárt ülés keretében tárgyalta P. J.-né szóban előterjesztett panaszát.

10.14. A nyilvános ülés végén a testület meghallgatta Sz.-né H. M és D. A. berentei lakosok panaszát.

ZÁRT ÜLÉS:
1. A testület a zárt ülés keretében szociális és egyéb kérelmeket bírált el, majd döntött a nonprofit kft ügyvezetői álláshelyére benyújtott pályázatokról.

2. A testület Fekete Sándor pályázót bízta meg 2015. február 1.-től két hónapra a BMESZ intézményvezetői feladatainak ellátásával, s egyidejűleg az ezt követő időszakra, 2015. április 1.-től két évre megbízta a nonprofit kft ügyvezetői feladatainak ellátásával.

3. A testület az ülés végén 46/2015.(I.29.) határozatával módosította a 8/2015.(I.21.) határozatával elfogadott – Kazincbarcika Város Önkormányzatával tervezett együttműködési megállapodás tervezet.

Az ülés nyilvános részének jegyzőkönyve hamarosan olvasható a honlapon, illetve a hozott határozatok is hamarosan felkerülnek az Önkormányzati határozatok menűpont alá.

Berente, 2015. február 3.

Fortuna János jegyzőforrás: BKÖH