berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Tájékoztató a képviselő-testület 2015. február 17.-i üléséről

2015.02.18.

Munkaterv szerint ülést tartott 2015. február 17-én 16.00 órakor Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete. Az ülésen az alábbi döntések születtek illetve kérdések merültek fel:

Tájékoztató a képviselő-testület 2015. február 17.-i üléséről

NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. A testület 5/2015.(II.18.) önkormányzati rendeletével módosította Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 14/2013.(IX.6.) önkormányzati rendeletét. A rendelet módosítás szerint a jövőben a választópolgárok 20 %-ának aláírása szükséges a helyi népszavazás kezdeményezéséhez, illetve a népi kezdeményezés jogintézménye hatályon kívül lett helyezve.
2. A testület nem fogadta el a szociális rendelet 3. mellékletének módosítására vonatkozó javaslatot, így azt a testület 2015. február 26.-i ülésén tárgyalja újra.
3. A testület, mint az Alacska-Berente Óvoda Társulás egyik fenntartója, 47/2015.(II.17.) határozatával elfogadta az óvoda 2015. évi nyári zárva tartására vonatkozó előterjesztést.
4. A testület az intézményvezetők előterjesztésére 48/2015.(II.17.) határozatával jóváhagyta az intézményi közfoglalkoztatottak, összesen 7 fő 2015. évi időszakos foglalkoztatását és a szükséges saját erő összegét, azzal, hogy a dolgozók felvétele pályázati úton előzetesen elfogadott közfoglalkoztatási szabályzat alapján történjen.
5. A testület elnapolta a MOBIL-ESCO Zrt - az MVH támogatással megvásárolni tervezett elektromos járművek önerő igényének emelésére vonatkozó - előterjesztésének tárgyalását
6. A testület az. intézményvezető előterjesztés alapján 49/2015.(II.17.) határozatával elfogadta a Berente Esze Tamás út 24. szám alatti telephely szociális helyiségeinek fejlesztését 200 eFt keretösszegben.
7. A testület az. intézményvezető előterjesztés alapján 50/2015.(II.17.) határozatával elfogadta a BMK 2015. évi munkatervét.
8. A testület meghallgatta az alpolgármester tájékoztatását a 2015. március 8.-i nőnapi rendezvény előkészületeiről.
9. A testület 51/2015.(II.17.) határozatával elfogadta a drog prevenciós előadás megrendezésének 89 eFt-os költségigényét.

10. A testület 52/2015.(II.17.) határozatával 120 eFt-ot hagyott jóvá a Berente 491-504 hrsz- ingatlanok földmérési feladataira.
11. A testület meghallgatta az alpolgármester tájékoztatását a 2015. február 19.-i ITS rendezvényről.
12. A testület – a cafeteri juttatás szabályozása miatt kialakult vita következményeként - nem fogadta el a 2015. évi kv.-i rendeletét, így az a PFB ismételt, előzetes véleménye alapján a testület 2015. február 26.-i ülésén újra tárgyalja.

13. A testület elutasította a Kazincbarcika és Berente települések 2015. évi együttműködéséről szóló megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot.

14. A testület elutasította Juhász József volt polgármester díszpolgári címének visszavonásáról szóló képviselői indítványt.


15. A testület 53/2015.(II.17.) határozatával zárt ülést rendelt el a helyi adókkal kapcsolatos jogorvoslat miatt szükséges intézkedések megvitatására.

16. A nyilvános ülés végén a testület lakossági és képviselői felvetéseket vitatott meg.
Ennek keretében a 26-os út vasúti megállóhely közötti részén szv. csatorna felújítás miatt felbontott padka helyreállítását, a buszvárók mielőbbi elhelyezését kérték a képviselők

ZÁRT ÜLÉS:
1. A testület a zárt ülés keretében szociális és helyi adó ügyekkel kapcsolatos kérelmeket bírált el.

Berente, 2015. február 18.

Fortuna János jegyzőforrás: BKÖH