berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Tájékoztató háztartási méretű kiserőmű rendszerek kiépítésnek támogatásához (HMKE)

2022.03.07.

Berente Község Önkormányzata a „háztartási méretű kiserőmű rendszerek kiépítésének támogatásáról” szóló 4/2022 (III.04.) önkormányzati rendelete alapján 2022. évre pályázatot hirdet.

Tájékoztató háztartási méretű kiserőmű rendszerek kiépítésnek támogatásához (HMKE)

Berente Község közigazgatási területén található belterületi családi házak magán személy tulajdonosai, haszonélvezői részére a megújuló energiaforrások felhasználását elősegítő fejlesztések megvalósításának pénzügyi támogatására, melyre az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséből 50 millió forintot különített el.

A támogatás mértéke: legfeljebb 1.000.000 forint összegű vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatot a pályázati kérelem hiánytalan kitöltésével és a kötelező mellékletek csatolásával kell a Polgármesteri Hivatalban személyesen benyújtani, Ügyfélfogadási időben. Hiányos és nem megfelelően kitöltött pályázati kérelmeket nem áll módunkban befogadni!

A pályázati kérelmek 2022. március 7. napjától 2022. szeptember 30. napjáig nyújthatók be. A beérkezett kérelmeket a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes véleményezését követően a Polgármester folyamatosan bírálja el.

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmét, hogy
- a pályázati kérelemhez csatolandó műszaki gazdasági tájékoztató ügyintézési határideje a szolgáltatónál több hónapot is igénybe vehet.
- adott naptári évben Kérelmező az Önkormányzat által pályázat útján biztosított lakossági támogatások közül maximum kettő pozitív elbírálásban részesülhet.

Kérjük, a pályázat benyújtása során a fentieket szíveskedjen figyelembe venni!

Részletes tájékoztatás kérhető az alábbi elérhetőségeken:
telefonszám: 70/977-8397; 70/652-9399
e-mail: ph@berente.hu

A HMKE pályázatról szóló részletes tájékoztatás az alábbi linken érhető el:
Kattintson ide a PDF letöltéséhez!

A HMKE pályázati kérelem az alábbi linken tölthető le:
Kattintson ide a PDF letöltéséhez!

A HMKE rendelet megtalálható:
Kattintson ide a PDF letöltéséhez!

Tisztelettel:

Nyeste József
polgármester


forrás: