berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Lakossági tájékoztatás

2024.04.29.

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. április 25-én 9 órai kezdettel ülést tartott, melyen az alábbiakról döntött:

Lakossági tájékoztatás

1. Elsőként Rudabányai Szociális Szolgáltató Önkormányzati Társulás beszámolójára került sor.

2. Ezután Berente Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása következett.

3. Ezt követően Berente Község Önkormányzata 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megtárgyalására került sor.

4. Majd a vagyonvédelmi eszközök beszerzésének önkormányzati támogatásáról szóló rendeletet alkotta meg a Testület.

5. Ezután a háztartási méretű kiserőmű rendszerek kiépítésének támogatásáról szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása és a pályázat benyújtásának megnyitása következett.

6. Ezt követően a gyermekétkeztetésről szóló belső ellenőrzési jelentés megvitatására került sor.

7. Ezután háziorvos tájékoztatója következett Berente közegészségügyi helyzetéről és az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról

8. Ezt követően a védőnő tájékoztatójának elfogadására került sor Berente
gyermekegészségügyi helyzetéről

9. A Képviselő-testület ezután a berentei háztartások Berente Község önállóvá válásának 25. évfordulójára tekintettel nyújtott egyszeri támogatásról hozott döntést.

10. Ezután traktor vontatta szárzúzó beszerzéséről döntött a Képviselő-testület.

11. Ezt követően döntés született erdőfelújítási munkák végrehajtásáról 1 ha területen

12. Ezután akác tuskósarjak permetezéséről döntött Képviselő-testület.1 ha területen.

13. Ezt követően a berentei posta épületébe klímaberendezés beszerzéséről született döntés.

14. Ezután a 3704 Berente, Bajcsy-Zsilinszky utca 7-9. szám alatti társasházak előtt meglévő parkolófedés kiviteli terveinek elkészítése tárgyában döntött a Testület.

15. Ezt követően a Berentei Római Katolikus Egyházközség támogatása iránti kérelméről határozott a Képviselő-testület.

16. Ezután a Képviselő-testület a Berentei Református Egyházközség támogatása kérelméről döntött.

17. A Képviselő-testület ezután Medicopter Alapítvány támogatás iránti kérelmét utasította el.

18. Ezt követően a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület Karate Szakosztálya támogatás iránti kérelmét támogatta a Képviselő-testület.

19. Ezután a Berente, Bajcsy-Zsilinszky u. 13. szám alatti társasház kérelmét utasította el a Testület.

20. Ezt követően a választások költségeinek kiegészítésére került sor.

21. A Képviselő-testület ezután a ballagó óvodás gyermekek részére emléktárgy juttatásáról döntött.

Végül a Képviselő-testület zárt ülés keretében hozott döntéseket.

Berente, 2024. április 25.

Nyeste József s. k.
polgármester


forrás: