berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Tájékoztató a lakásfelújítási támogatáshoz

2022.04.05.

Berente Község Önkormányzata „a lakásfelújítási támogatásáról” szóló 8/2022 (IV.04.) önkormányzati rendelete alapján 2022. évre pályázatot hirdet Berente Község közigazgatási területén található belterületi ingatlanok magánszemély tulajdonosai, haszonélvezői részére,

Tájékoztató a lakásfelújítási támogatáshoz

a lakhatási körülményeinek javítására, lakások megújulására irányuló felújítások megvalósításának pénzügyi támogatására, melyre az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséből 50 millió forintot különített el.

A támogatás mértéke: legalább 1.000.000, - Ft, de legfeljebb 2.000.000, - Ft, melynek 50 - 50 %-a vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes visszatérítendő kölcsön.

A pályázatot a pályázati kérelem hiánytalan kitöltésével és a kötelező mellékletek csatolásával kell a Polgármesteri Hivatalban személyesen benyújtani, Ügyfélfogadási időben. Hiányos és nem megfelelően kitöltött pályázati kérelmeket nem áll módunkban befogadni!

A pályázati kérelmek 2022. április 6. napjától 2022. szeptember 30. napjáig nyújthatók be. A beérkezett kérelmeket a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes véleményezését követően a Polgármester folyamatosan bírálja el.

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmét, hogy
- a beruházás saját kivitelezésben nem elszámolható,
- adott naptári évben Kérelmező az Önkormányzat által pályázat útján biztosított lakossági támogatások közül maximum kettő pozitív elbírálásban részesülhet,
- a felsorolt tevékenységek között előfordulhatnak adóköteles tételek, melyek után személyi jövedelemadó kötelezettség terheli a Pályázót.
Kérjük, a pályázat benyújtása során a fentieket szíveskedjen figyelembe venni!

Részletes tájékoztatás kérhető az alábbi elérhetőségeken:
telefonszám: 70/977-8397; 70/652-9399
e-mail: ph@berente.hu

A lakásfelújítási pályázatról szóló részletes tájékoztatás az alábbi linken érhető el:
Kattintson ide a PDF letöltéséhez!

A lakásfelújítási pályázati kérelem az alábbi linken tölthető le:
Kattintson ide a PDF letöltéséhez!

A lakásfelújítási rendelet megtalálható:
Kattintson ide a PDF letöltéséhez!


Tisztelettel:
Nyeste József
polgármester


forrás: