berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


2015. március 12-én ülést tartott Berente község Helyi Választási Bizottsága

2015.03.13.

2015. március 12-én 15.00 órai kezdettel az önkormányzati hivatal tanácstermében ülést tartott a Helyi Választási Bizottság.

2015. március 12-én ülést tartott Berente község Helyi Választási  Bizottsága

Az ülésen az alábbi döntések születtek illetve indítványok merültek fel:

1. napirendi pont keretében:
A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
7/2015.(III.12.) HVB határozat a megbízottak delegálásának elbírálásáról
A Berentei Helyi Választási Bizottság a Ve. 32. § (2) bekezdése alapján az alábbi megbízottak delegálását elfogadja:
Fürjész Zsolt László
Beszedics Antalné
Bucsák-Husanyicza Ágnes
Lukács Gábor
Mészárosné Szilágyi Veronika
Szabados Szilárdné
A megbízottak választójogát a Ve 31. §-a alapján a HVI ellenőrizte.
Felelős: HVI vezető

2. napirend keretében a jelenlevő megbízottak esküt tettek Pogány Sándor alpolgármester úr előtt.

3. napirendi pont keretében az esküt tett megbízottakkal 9 főre kiegészült bizottság nyolc jelenlévő tagja ja szavazólap mintáról döntött.
A Helyi Választási Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
8/2015.(III.12.) HVB határozat a Berente 2015.03.29.-i polgármester választás szavazólap mintájának, adattartalmának jóváhagyásáról
A Berentei Helyi Választási Bizottság a Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a Berente 2015.03.29.-i polgármester választás szavazólap mintáját, adattartalmát a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.
Felelős: HVI vezető

A szavazólap minta itt olvasható (2. oldalon!)

4. napirend keretében a választási eljárási alapelvek megsértése miatt tett kifogást bírált el a bizottság.
A bizottság határozata itt olvasható.

A HVB KÖVETKEZŐ ÜLÉSE 2015. MÁRCIUS 16.-ÁN 13 ÓRAKOR LESZ AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN.
Napirend:
1. A 2015. március 29.-i időközi polgármester választás jelöltjeinek reklámanyagaira, bemutatkozó-kampány videóira vonatkozó ajánlás elfogadása

A meghívó itt olvasható.

forrás: BKÖH