berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


2015. március 16-án ülést tartott Berente község Helyi Választási Bizottsága

2015.03.17.

2015. március 16-án 13.00 órai kezdettel az önkormányzati hivatal tanácstermében ülést tartott a Helyi Választási Bizottság.

2015. március 16-án ülést tartott Berente község Helyi Választási Bizottsága

Az ülésen az alábbi döntések születtek illetve indítványok merültek fel:

1. napirendi pont keretében:
A Helyi Választási Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
10/2015.(III.16.) HVB határozat a megbízottak delegálásának elbírálásáról
A Berentei Helyi Választási Bizottság a Ve. 32. § (2) bekezdése alapján az alábbi megbízottak delegálását elfogadja:
Szabó József
Szabó Rita
A megbízottak választójogát a Ve 31. §-a alapján a HVI ellenőrizte.
Felelős: HVI vezető

2. napirend keretében a jelenlevő - még esküt nem tett - megbízottak esküt tettek Pogány Sándor alpolgármester úr előtt

3. napirendi pont keretében:
A Helyi Választási Bizottság 7 igen, 0 nem szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
11/2015.(III.16.) HVB határozata a www.berente.hu honlapon, a Berente TV-ben illetve képújságban megjelenő választási anyagokra vonatkozó ajánlásról
A berentei HVB ajánlása, hogy
1. A www.berente.hu honlapon, a Berente TV-ben illetve a képújságban megjelenő jelölti reklámok tartalmát max. 3, jpg formátumú diában ajánlja megszabni az üzemeltetőnek, míg a honlapon megjelenő pdf formátumú anyagok terjedelmi korlátok nélkül kerülhetnek a honlapra.
2. Berente TV-ben a jelöltekről- saját készítésű vagy önkormányzati rögzítésű - videó felvételek azonos feltételekkel, lejátszási gyakorisággal jelenhetnek meg.
(pl. a választások előtti héten szerdától szombatig 18.00 órai kezdettel, előbb az önkormányzati rendezvény videója, majd a saját készítésű videók)
3. A BMK által szervezett 2015. március 24.-i jelölt bemutatkozó rendezvényen a jelöltek azonos időtartamban (pl. 15-20 perc) kapjanak lehetőséget, a helyszínen vagy korábban nyilvánosan kisorsolt sorrend szerint. A saját készítésű videók időtartalma sem haladhatja meg az önkormányzati rendezvényen biztosított időtartamot.
4. A megjelenő választási reklámok, programok, videók tartalmáért a jelöltek feleljenek.
Felelős: HVI vezető

4. napirendi pont keretében a bizottság megvitatta a mozgóurnás szavazás szabályait, hogy lehetőség szerint megelőzzék az októberi választás napján történteket.

A HVB tagok jogait, kötelezettségét tartalmazó Választási füzet (195/2) itt érhető el.

A következő HVB ülés előre láthatólag 2015. március 27-én 16.00 órakor lesz.

A meghívó itt olvasható.forrás: BKÖH