berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


2015. április 23.-án munkaterv szerinti ülést tartott a képviselő-testület

2015.04.24.

2015. április 23.-án 9.00 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tartott Berente Község önkormányzat képviselő-testülete. Az ülést Roza László István polgármester hívta össze és nyitotta meg.

2015. április 23.-án munkaterv szerinti ülést tartott a képviselő-testület

Az ülés napirendi pontjainak és jkv. hitelesítőjének elfogadása után az alábbi előterjesztések tárgyalására és döntésekre került sor:

1. Az első napirendi pont keretében a testület meghallgatta az ÉRV Zrt képviselője, Hudák József divízió vezető szóbeli kiegészítését és a képviselők kérdéseire adott válaszát. Ezt követően a testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót.

2. A második napirendként tervezett rendőrségi beszámolóra a májusi ülésen kerül sor a 2015. évi rendőrnap miatt.

3. A következő napirend keretében a testület a kb.-i családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vezetőjének szóbeli kiegészítését hallgatta meg a 2014. évi beszámolóval kapcsolatban, majd egyhangúlag elfogadta azt.

4. A negyedik napirendi pont keretében a testület módosította 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét, majd elfogadta annak végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletét.

5. A következő napirend keretében a testület elfogadta a Berente Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2014. évi munkájáról szóló beszámolót.

6. A hatodik napirendi pont keretében a BTG vezetője, Heutschy László írásos beszámolóját kivetőtővel alátámasztott előadással egészítette ki. Ezt követően a képviselő testület tagjai - elsősorban a gazdaságos működéssel kapcsolatos - kérdéseket intéztek az intézményvezető felé, majd a válaszokat követően elfogadták a beszámolót.

7. A következő napirend keretében a testület elfogta 2015-2019 évekre vonatkozó gazdasági programját, azzal a kiegészítéssel, hogy az intézmények hatékonyabb, takarékosabb gazdálkodása érdekében annak további kiegészítése szükséges.

8. A nyolcadik napirend keretében a testület elfogadta a SztBIO vezetőjének, Márföldi Erzsébetnek a beszámolóját, az intézmény 2014. évi munkájáról, majd 255 eFt pótelőirányzatot hagyott jóvá vasalógép cseréjére, beszerzésére.

9. A következő napirend keretében a testület
- elfogadta a Helyi Építési Szabályzat módosításáról szóló rendeletét,
- határozattal módosította a településszerkezeti tervét,
- elfogadta az SZMSZ módosításáról szóló rendeletét,
- részben jóváhagyta az iskola nyári étkezésre (1530 eFt), a "cool túra" rendezvényre (42 eFt) vonatkozó előterjesztését, egyidejűleg elnapolva a nyári napközire, a balatonszepezdi táborozásra és a "Fal másképpen 3." rajzversenyre vonatkozó előterjesztések elbírálását.
- jóváhagyta a Berentei Tündérkert Óvoda SZMSZ-ének és Házirendjének módosítását.
- elfogadta a BMK május 1.-i főzőversenyre vonatkozó 300 eFt-os előterjesztését,
- jóváhagyta az elektromos autó műszaki tartalom módosítását.

10. A nyilvános ülés végén a testület
- elfogadta a határozatok végrehajtásáról szóló írásos tájékoztatót, majd
- képviselői és lakossági kérdésekre válaszolt Roza László István polgármester úr, továbbá tájékoztatást adott a volt bányafőépületek kivitelei tervezésének állásáról.


forrás: BKÖH