berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


2015. május 28.-án munkaterv szerinti testületi ülést tartott a képviselő-testület

2015.06.02.

2015. május 28.-án 9.00 órai kezdettel munkaterv szerinti testületi ülést tartott a képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal tanácstermében. Az ülést Roza László István polgármester hívta össze és nyitotta meg.

2015. május 28.-án munkaterv szerinti testületi ülést tartott a képviselő-testület

Az ülés napirendi pontjainak és jkv. hitelesítőjének elfogadása után az alábbi előterjesztések tárgyalására és döntésekre került sor:

1. Az első napirendi pont keretében a testület meghallgatta a sajószentpéteri rendőrőrs parancsnokának, Szternai Tamás r. alezredesnek a közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját, melyet előzetesen kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetője, Dr. Toldi-Tóth Gábor r. alezredes úr hagyott jóvá. Ezt követően a testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót.

2. A második napirendként tervezett településfejlesztési koncepcióval kapcsolatos előterjesztés a PFB javaslatára elnapolásra került.

3. Ezt követően került sor a szociális rendelet felülvizsgálatára, s új egységes szerkezetű rendelet elfogadására. A rendelet itt
olvasható.

4. A továbbiakban a képviselők és bizottsági tagok juttatásairól szóló rendelet módosítására került sor. Az egységes szerkezetű rendelet itt olvasható.

5. A testület a kormányhivatal jelzésére módosította a polgármesteri illetményről és az alpolgármester tiszteletdíjáról, valamint költségtérítéseikről szóló határozatait.

6. Ezt követően a testület megtárgyalta a sakk-kör kérelmét és 150 eFt-ot hagyott jóvá a berentei FIDE sakkverseny megrendezésének támogatására, a megyei sakkszövetség részére.

7. A következő napirend keretében a testület elfogadta a BCNÖ 2014. évi munkájáról szóló beszámolót.

8. Ezt követően a testület módosította az I. Berente-Alacskai sokadalom rendezvénysorozatról szóló határozatát, az MVH támogatásra tekintettel. A 6,6 millió forint többlet támogatásra tekintettel, a saját erő összegét jelentő 27 %-os ÁFA-t a testület a kv.-i tartalékkeret terhére biztosította.

9. A testület nem fogadta el a bejáró tanulók térítési díjára vonatkozó határozati javaslatot.

10. A továbbiakban a testület jóváhagyta a Berente Kandó K. út 9. szám alatti önkormányzati lakóingatlan nyilvános értékesítését. A versenytárgyalási felhívás itt olvasható.

11. A testület módosította a nonprofit kft létrehozásáról szóló határozatát, s a 2016. január 1.t határozta meg végső időpontként a kft létrehozására. A kft létrehozásáig a BMESZ vezető megbízását a testület meghosszabbította, a korábbi feltételek szerint.

12. A testületi ülés végén a polgármester úr tájékoztatta a képviselőket, hogy elkészült a vágópont engedélyezési tervdokumentációja, s a volt bányafőépület kiviteli tervdokumentációja. Mindkét beruházás tervezői költségvetése meghaladja a 100 millió forintot.
Elhelyezésre kerültek a BC Zrt 5-ös portához az új buszvárók, s a gyalogosátkelő nyomógombos kialakítására közútkezelő pályázatot nyújt be.
A Római katolikus templom kertjébe két héten belül elhelyezésre kerülnek az új kőkeresztek, melyeket a tállyai önkormányzat kőfaragó üzeme készített, s állít fel.

13. Képviselői javaslatra a BMK részére 100 eFt pótelőirányzat került jóváhagyásra a tömegsport céljait szolgáló sporteszközök beszerzésére.

14. Lakossági felvetés hangzott el, hogy a fűnyírás közben megsérülnek az utcákba kiültetett fák, majd a testület elnapolta a kastélypark rendezésére vonatkozó javaslatot.

A nyilvános ülést követően a testület zárt ülésen folytatta munkáját, szociális kérelmek elbírálásával.

Az ülést követően 16 óra 30 perckor a művelődési központ nagytermében közmeghallgatásra került sor. Az ülés jegyzőkönyve itt megtekinthető.


forrás: BKÖH