berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Lakossági tájékoztatás

2021.04.09.

A BMH Nonprofit Kft., mint Borsod - Abaúj - Zemplén megye hulladékgazdálkodási közszolgáltatója az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot!

Lakossági tájékoztatás

A szolgáltatási területen található hulladékudvarok 2021. április 12-től a megszokott nyitvatartási rend szerint újra nyitva tartanak. A hulladékudvarok nyitvatartási rendje a www. bmhnonprofit.hu oldalon érhető el.

Kérjük az ingatlanhasználókat, hogy a hulladék beszállítása során az ügyfeleink és kollégáink egészségének és biztonságának megóvása céljából az alábbi óvintézkedéseknek megfelelően szíveskedjenek eljárni:

- A hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevétele során az ingatlanhasználó köteles a száját és az orrot eltakaró védőmaszkot viselni.
Amennyiben valamely ingatlanhasználó ennek nem tesz eleget, a hulladékudvar kezelője jogosult a hulladék átvételét megtagadni.

- A beszállított hulladék pakolásáról és annak a hulladékudvarban történő elhelyezéséről minden ingatlanhasználónak magának kell gondoskodnia. Ehhez határozatlan ideig a hulladékudvar kezelője segítséget nem tud biztosítani, ezért az ingatlanhasználók számára javasoljuk, hogy segítőt hozzanak magukkal.

- Valamennyi szükséges adat felvételére a személyes iratok, okmányok felmutatásával és szóban történő bediktálás útján kerül sor.
Kérjük továbbá, hogy az adatok rögzítése során az irodába történő belépést mellőzzék.

- Az ügyintézés során az 1,5 méteres védőtávolságot szükséges betartani. Amennyiben az 1,5 méteres távolság nem tartható, a hulladékudvar kezelője jogosult ideiglenesen a hulladékudvar kapuját bezárni. az ingatlanhasználóknak sorra kerülésükig a kapun kívül kell várakozniuk.

Együttműködésüket megköszönve.

Üdvözlettel:

BMH Nonprofit Kft.


forrás: