berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Meghívó

2022.11.29.

Meghívó a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete Kazincbarcika - Berente Települési Agrárgazdasági Bizottság Ülésére

Meghívó

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabályának IV. fejezet o) cím 16. pontja alapján a települési agrárgazdasági bizottság ülésének összehívására a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke is jogosult, különösen tisztújítás érdekében.
A fenti rendelkezés alapján tisztelettel meghívóm Kazincbarcika - Berente Települési Agrárgazdasági Bizottságának tagjait a Települési Agrárgazdasági Bizottság tisztújító ülésére.

Érintett település:
Kazincbarcika - Berente

Az ülés időpontja:
2022. december 7. (szerda) 11:30 óra

Az ülés helyszíne:
Polgármesteri Hivatal (3733 Rudabánya, Gvadányi J. u. 47.

Az ülésen az alábbi NAPIRENDI PONTOK kerülnek megtárgyalása:
1. Az ülés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
2. Döntés a települési agrárgazdasági bizottság elnökének megválasztásáról
3. Döntés a települési agrárgazdasági bizottság - elnökön kívüli - további vezetőségi tagjainak megválasztásáról.

Az Alapszabályban foglaltakra figyelemmel, amennyiben az ülés fent rögzített időpontban a megjelentek számára tekintettel nem határozatképes, az ülés a fenti napirendi pontokkal a megjelölt időpontot követő 15 perc múlva megtartásra kerül, azzal, hogy a megismételt ülés a jelen lévő tagok számára tekintet nélkül határozatképesnek minősül.

Az ülésre hozza magával személyi igazolványát, útlevelét vagy 2001. július 1-je után kiadott kártya formátumú vezetői engedélyét, illetve lakcímkártyáját, továbbá amennyiben jogi személy képviseletében jár el, akkor a törvényes képviseleti jogát igazoló dokumentumok másolati példányát ( pl. aláírási címpéldány, cégkivonat) is.
A regisztráció lefolytatása miatt kérem, hogy az ülés időpontja előtt legalább 15 perccel szíveskedjen a helyszínen megjelenni!

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Miskolc, 2022.11.28..

Tisztelettel:

Taskó József
megyei elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara


forrás: