berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Szünidei gyermekétkeztetés

2016.02.19.

Felhívjuk a Szülők, Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő illetve a törvényes képviselő kérelmére az önkormányzat a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyen biztosítja.

Szünidei gyermekétkeztetés

A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

A fentieken túl az önkormányzat a helyi rendelete alapján a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja továbbá azon általános vagy középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Berentén lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén él.

Az ingyenes szünidei étkezés a tavaszi szünetben valamennyi, azaz három munkanapon keresztül (2016. március 24. 25. 29.) 12.00-13.30 óráig a Berentei Általános Iskolában (3704 Berente, Posta út 7.) ételhordóban történő elvitellel vehető igénybe.

Kérem, hogy az ételhordóban történő elvitelhez szükséges váltó ételhordó biztosításáról gondoskodni szíveskedjen.

A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, amelynek benyújtási határideje: 2016. március 23.

A formanyomtatvány beszerezhető: Letölthető Berente honlapjáról (www.berente.hu), a Berentei Közös Önkormányzati Hivatalban, a Berentei Általános Iskolában, a Berentei Tündérkert Óvodában.

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Berentei Közös Önkormányzati Hivatalban (3704 Berente, Esze Tamás u. 18.) Vári Éva ügyintézőnél vagy postai úton lehetséges.

Berentei Közös Önkormányzati Hivatal


forrás: