berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Szent Borbála Idősek Otthona

cím:3704 Berente, Ady Endre u. 7-11.
telefon:(48) 310-411/302-es mellék
e-mail:gondkp@berente.hu
Intézményvezető:Dobi Andrea

Köszönjük, hogy érdeklődik szolgáltatásunk iránt. Intézményünk 2007 decemberében kezdte meg működését Berente Község Önkormányzat fenntartásában. Jelenleg 76 férőhelyen biztosítunk teljes körű ápolást - gondozást az arra jogosultak részére. A lakhatást 1-2-3 ágyas szobákban biztosítja az intézmény.

A szobákban elhelyezésre kerültek:

- Speciális magasságú, emelhető fejvéggel, vízhatlan matraccal ellátott, osztott ágyneműtartóval kialakított ágyak

- Beépített szekrény, külön kialakítású trezorral

- A földszinti szobákhoz terasz, az emeleti szobákhoz erkély tartozik

- Minden szobában kialakításra került telefon és kábel TV hálózat

- Minden lakószobához akadálymentes fürdőszoba került kialakításra

Intézményi térítési díj: 96.150 Ft/hó

Az ellátás igénybevételének módja, jogosultsági feltételek:

- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik

- Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, a kérelmet vagy indítványt - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő

- A korlátozottan cselekvőképes, a szociális ellátás igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő

- Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhatóság előzetes jóváhagyása szükséges

- Az idősek otthonában III. fokozatú vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el

- Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, III. fokozatú gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható

- Intézményünkben pszichiátriai és szenvedélybeteget nem tudunk fogadni

Elhelyezési kérelmünk az oldal alján található linkről letölthető!

Elérhetőségek


Titkárság:
Nagy Anna - munkaügyi ügyintéző
telefon: (48) 310-411/301-es mellék
e-mail: gondkp@berente.hu

Idősotthoni elhelyezéssel kapcsolatos ügyintézés:
Szilágyi Gabriella - szociális munkatárs
telefon: (48) 310-411/323-as mellék

Idősek Otthona ápoló-gondozó részleg:
Fodorné Szabó Erika - részlegvezető
telefon: (48) 310-411/309-es mellék

Házi segítségnyújtással és szociális étkeztetéssel kapcsolatos ügyintézés:
Kasza Erika
telefon: (48) 310-411/303-as mellék

Élelmezésvezetõ:
Nagy Árpád
telefon: (48) 310-411/305-ös mellék

Fizioterápia:
Kaszásné Parádi Katalin Csilla
telefon: (48) 310-411/308-as mellék

Tornaterem:
Csipkés Beáta
telefon: (48) 310-411

Masszázs:
Goór Vivien
telefon: (48) 310-411


Szakrendelések


Reumatológia:
Rendelési idő: kedd: 16.00-19.00
Orvos: Dr. Flórián Ágnes
Asszisztens: Kaszásné Parádi Katalin Csilla
Telefon: 06/20-773-78-65

Diagnosztikai ultrahang
Rendelési idők – minden hónap első szerdáján 15.00-18.00 és harmadik szerdáján 6.00-7.00
Orvos: Dr. Kerekes Anna
Asszisztens: Kaszásné Parádi Katalin Csilla
Telefon: 06/20-773-78-65

Szemészet
Rendelési idő: csütörtök: 14.00-16.00
Orvos: Dr. Antal Levente
Asszisztens: Mészárosné Szilágyi Veronika
Telefon: 06/30-185-66-78

Kardiológia
Rendelési idő: szerda: 16.00-18.00
Orvos: Dr. Gerbár László
Asszisztens: Szacsuri Katalin
Telefon: 06/30-826-62-62

Képek

Kapcsolodó dokumentumok