berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

10/2011 (01.27.) Árajánlat elfogadása a TIOP-1.1.1-07/1-2008-2009 projekt közbeszerzési tanácsadói tevékenységre

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a T-HELP Bt. (3525 Miskolc, Fábián út 2.) árajánlatát a TIOP-1.1.1-07/1-2008-2009 projekt közbeszerzési tanácsadói tevékenységére, melynek összege 200.000.- Ft + 25 % ÁFA.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok