berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

107/2011 (05.04.) Görkorcsolya pálya kialakításának jóváhagyása

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a görkorcsolya kialakítására nettó 7 mFt, bruttó 8,75 millió Ft keretösszeget hagy jóvá, a tartalékkeret terhére.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok