berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

108/2011 (05.04.) Település Gondnokság előterjesztéseinek, pótelőirányzati kérelmének jóváhagyása

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Település Gondnokság előterjesztéseit az alábbiak szerint:
A szociális földprogram keretén belül az uborka termesztésre +750 eFt-ot
10 fő közfoglalkoztatotti létszámot 3 hónapos időtartamra hagy jóvá, s
2 üres álláshely betöltését engedélyezi.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok