berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

110/2011 (05.04.) Ipari út aszfaltozása

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Magyar Aszfalt Kft. (Miskolc, Besenyői ú. 26. ) árajánlatát az Ipari út aszfaltozására, melynek összege nettó 14.913.112.- Ft, bruttó 18.641.390.- Ft.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok