berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

117/2011 (05.23.) Berente zártkert területén mélyítendő öntöző kút tervezésének jóváhagyása

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyta a Geokomplex Geológiai-Geodéziai Tervező és Kivitelező Kft. (Miskolc, Pf.: 90.) árajánlatát 1 – 1 db a Berente 0219 hrsz-ú kül- és a 371 hrst-ú belterületen mélyítendő 60-110 m mélységű öntöző kutak tervezésére, melynek költsége 300 eFt + ÁFA.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:azonnal

2011. évi határozatok