berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

118/2011 (05.23.) Berente, Ipari út műszaki ellenőrzéséről

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Specko Boys -96 Kft. árajánlatát a Berente, Ipari út műszaki ellenőrzésére, melynek összege bruttó 170.000.- Ft.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:azonnal

2011. évi határozatok