berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

119/2011 (05.23.) Fogászati szakorvos díjának jóváhagyásáról

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Dr. Tannoury Nabil fogorvos kazincbarcikai szakrendelés működési támogatási igényét, melynek költsége 150 eFt/hó.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:azonnal

2011. évi határozatok