berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

127/2011 (06.09.) Berente, József A. út 2. Társasház földkábel kiváltás és mérőhely áthelyezésére adott árajánlat elfogadásáról.

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Péter István vállalkozó (3770 Sajószentpéter, Könyves K. út 17.) árajánlatát a Berente, József A. 2. Társasház földkábel kiváltás és mérőhely áthelyezésére, melynek összege bruttó 943.106.- Ft. Az önkormányzat a társasházban meglevő bérlakási tulajdoni arányában (50 %) vállalja a rá eső költségeket.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:azonnal

2011. évi határozatok