berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

128/2011 (06.09.) Új út tervezése Berente-Sajószentpéter között

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Cserpák Gábor tervező ( 3530 Miskolc, Corvin út 3. 8/1. ) valamint a geodéziai és talajvédelmi szaktervező árajánlatát új út tervezésére Berente-Sajószentpéter között, melynek költsége nettó 1,2, bruttó 1,5 mFt.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok