berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

132/2011 (06.09.) Horgászrend módosításáról.

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Horgászrend módosítását.
A módosított Horgászrend a jkv. 1. sz. mellékletét képezi.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok