berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

134/2011 (06.09.) Pallag dűlőben kialakított kertészeti és állattartó telep vízellátásáról.

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pallag dűlőben kialakított kertészeti és állattartó telep vízellátására 5,5 mFt-os keretösszeget biztosít, a kv.-i tartalékkeret terhére.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok