berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

135/2011 (06.09.) Bányatelepen felhalmozott hulladék, betontörmelék őrlésére, elszállításáról, valamint bontott téglák értékesítéséről

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bányatelepen felhalmozott vegyes hulladék válogatására, elszállítására, a betontörmelék őrlésére 4,7 mFt költségkeretet hagy jóvá a kv.-i tartalékkeret terhére.
Ezzel egyidejűleg az elbontott téglaépületből kinyerhető téglákat a lakosság részére értékesíti 10 Ft/db áron, melyet a képújságban is meg kell hirdetni. A tégla tisztítása, elszállítása a vevő feladata és költsége.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok