berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

136/2011 (06.09.) Állatállomány beszerzésére

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az állatállomány beszerzésére és 2011. évi működési költségekre 1 mFt keretösszeget hagy jóvá, a kv-i tartalékkeret terhére.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok