berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

137/2011 (06.09.) Berente Község önkormányzat 2011-2014 évekre vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadásáról.

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Berente Község Önkormányzat 2011-2014 évekre vonatkozó Gazdasági Programját.
A program a jkv. 2. számú mellékletét képezi.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok