berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

138/2011 (06.09.) Művelődési Központ rendezvények energia igényéről.

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy Művelődési Központ által szervezett rendezvények energia igényének biztosításához szükséges 3x80 A-es mérőhely kialakítására 100 eFt költségkeretet hagy jóvá, a tartalékkeret terhére

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok