berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

158/2011 (06.30.) Település Gondnokság eszközbeszerzéséről.

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete a Település Gondnokság mezőgazdasági munkához szükséges gép és eszközök beszerzésére 1.430.000.- Ft keretösszeget hagy jóvá, a kv.-i tartalékkeret terhére.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:azonnal

2011. évi határozatok