berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

159/2011 (06.30.) Település Gondnokság munkaerő és bérköltség meghatározásáról és a 142/2011. (VI. 09.) kt. határozat módosításáról.

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Település Gondnokság vezetőjének előterjesztését. Munkaerő és bérköltségre további 4.510.350.- Ft-ot hagy jóvá. Ezzel egyidejűleg módosítja a 142/2011. (VI. 09.) kt. határozatát.

felelős:polgármester, jegyző,TG vezető
határidő:azonnal

2011. évi határozatok