berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

161/2011 (06.30.) Az ÁMK előterjesztésének elfogadásáról.

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az ÁMK előterjesztését.
1 fő óvodapedagógus álláshelyet hagy jóvá 2011. szeptember 01.-től.
Az iskolai pedagógus asszisztens bér és járulék költségére 630.000.- Ft-ot biztosít a 2011. évi költségvetés tartalékkerete terhére.

felelős:polgármester, jegyző,ÁMK vez.
határidő:azonnal

2011. évi határozatok