berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

167/2011 (06.30.) Pincesori közkút kialakításáról

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Pincesori közkút kialakítására vonatkozó javaslatot, melyre 200 eFt-ot biztosít a kv.-i tartalékkeret terhére. A kivitelezés a TG feladata

felelős:TG vezetője,jegyző
határidő:2011.08.31.

2011. évi határozatok