berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

170/2011 (06.30.) A polgármesteri keret elutasításáról

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és
E l u t a s í t j a
Az adósságkezelési tanácsadó előterjesztését a polgármesteri keret feltöltéséről.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:azonnal

2011. évi határozatok