berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

184/2011 (07.18.) Községi Sportegyesület Zádorfalva támogatásáról

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete a Községi Sportegyesület Zádorfalva részére 50 eFt egyszeri működési támogatást nyújt a 2011. évi tartalékkeret terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:azonnal

2011. évi határozatok