berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

185/2011 (07.18.) Az Első Berentei Borbarát Egyesület támogatásáról

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete az Első Berentei Borbarát Egyesület részére 100 eFt egyszeri működési támogatást nyújt a 2011. évi tartalékkeret terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:azonnal

2011. évi határozatok