berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

186/2011 (07.18.) A BC Zrt és Berente Község Önkormányzata közötti területcsere megállapodás jóváhagyásáról

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja a BC Zrt és Berente Község Önkormányzata közötti területcsere megállapodást.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
A megállapodás és a területcsere kimutatás a jkv. mellékletét képezi.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:azonnal

2011. évi határozatok