berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

190/2011 (08.01.) Árajánlatok elfogadásáról és műszaki ellenőrzés elfogadásáról

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a felújítási munkákra beadott árajánlatokat. A jkv.-höz csatolt értékelő táblázat alapján a 2011. évi költségvetés terhére az alábbi vállalkozások árajánlatát fogadja el:
Posta úti árok burkolat felújítás:Gömör –Bau Kft.:5.350.000.- Ft
Bajcsy-Zs. ltp. belső út víz elvezetés:Gömör – Bau Kft.:1.390.000.- Ft
Görkorcsolyapálya:Gömör – Bau Kft.:2.050.000.- Ft
ÁMK óvoda előtti járda felújítás:Gömör –Bau Kft.
Plébánia épület megerősítés:Nagy-Födém Bau Kft.
Kútfejaknák 2 db öntözőkút részére:Nagy-Födém Bau Kft.:840.000.- Ft
26-os főút mellett 10 db szennyvízakna:Nagy-Födém Kft.:610.000.- Ft
Bem-Bajcsy úti kerítés felújítás:Györfiépszer Kft.:1.838.000.- Ft
Főtéri garázs bontás
Bajcsy ltp. járda felújítás
Bajcsy ltp. övárok felújítás Magyar Aszfalt:1.960.703.- Ft
Ezzel egyidejűleg a műszaki ellenőrzésre 232.000.- Ft-ot hagy jóvá.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Az értékelő táblázat a jkv 2. számú mellékletét képezi

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok