berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

191/2011 (08.01.) Árajánlatok elfogadásáról

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és legalacsonyabb összegű ajánlatként elfogadta az alábbi árajánlatokat:462 hrsz-ú árok telekhatár eltérése miatti telekhatár rendezése nettó Ft:SZUHA 2000 Kft.:170.000.- Ft
Berente-Sajószentpéter összekötő út tervezés geodéziai munkáira:SZUHA 2000 Kft.:550.000.- Ft
BC Zrt. és az önkormányzat közötti területcsere, telekhatár rendezés:SZUHA 2000 Kft.:155.000.- Ft
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Az értékelő táblázat a jkv 3. számú mellékletét képezi.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok