berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

192/2011 (08.01.) A Település Gondnokság Szociális földprogram pályázat elfogadásáról

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Település Gondnokság javaslatát a 2011-2012 évekre vonatkozó helyi Szociális földprogram pályázatának benyújtásáról. A testület az alábbi programok költségeinek bevonását és tervezését hagyja jóvá, melyhez kapcsolódó közfoglalkoztatáshoz szükséges önerőt biztosítja:
A 2011-ben elkezdett uborka program folytatása, illetve 0,5 ha-ral való bővítése.
A korábbi években sikeres vetőmagjuttatás.
Kisállat kihelyezés, illetve juttatás.
Fóliasátor létesítés.
Gép vásárlás az önkormányzati külterületek művelésbe vonásához.
Az előterjesztés a jkv 4. számú mellékletét képezi.

felelős:polgármester,jegyző,TG vezető
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok