berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

197/2011 (08.25.) Az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
A beszámoló a jkv 1. számú mellékletét képezi.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:azonnal

2011. évi határozatok